Radno vreme : Radni dan: 07.00 – 19.00 | Subota: 08.00 – 14.00 |
Praznici: 08.00-14.00

Usluge

PANEL ANEMIJA

U okviru ovog panela rade se sledeće analize: *Krvna slika *Gvožđe *UIBC ( nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa ) *TIBC ( totalni kapacitet vezivanja gvožđa ) *Feritin ( protein koji pokazuje…

Pročitaj više

OSNOVNI METABOLIČKI PANEL

*GLUKOZA-za normalno funkcionisanje svih organa veoma je važno da se održava relativno konstantan nivo glukoze u krvi *KALCIJUM-jedan od najvažnijih minerala u organizmu ELEKTROLITI *NATRIJUM-neophodan za normalno odvijanje svih procesa…

Pročitaj više

KONTROLNI PANEL ZA JETRU

ALT alanin aminotransferaza –enzim koji se uglavnom nalazi u jetri AST aspartata aminotransferaza – enzim koga ima u jetri i nekim drugim organima, naročito u srcu ALP alkalna fosfataza –povišene…

Pročitaj više

KONTROLNI PANEL ZA BUBREGE

ELEKTROLITI natrijum kalijum hloridi bikarbonati MINERALI fosfor kalcijum PROTEIN albumun OTPADNI PROIZVODI METABOLIZMA urea kreatinin GLUKOZA eGFR-računska procena količine krvi koju bubrezi profiltriraju u minutu

Pročitaj više

HEMATOLOGIJA

K-Krvna slika K-Leukociti (WBC) K-Leukocitarna formula K-Trombociti K-Retikulociti K-Eozinofili u komori K-Sedimentacija K-Mikro sedimentacija S-Krvna grupa S-RH antitela Coombsov test prošireni

Pročitaj više

KOAGULACIJA

K-Vreme koagulacije P-Protrombinsko vreme Protrombinski index ( P.I. ) P-aPTT P-Fibrinogen K-Vreme krvarenja P-Trombinsko vreme ( TT ) P-D-dimer Antitrombin III

Pročitaj više

BIOHEMIJA

Glukoza – SAZNAJTE VIŠE Urea Kreatinin Mokraćna kiselina Bilirubin ukupni Bilirubin direktni Proteini ukupni Albumin AST ALT Alkalna fosfataza (ALP) Gama- GT Alfa amilaza Alfa amilaza pankreasna Lipaza Kisela fosfataza Prostatična…

Pročitaj više

URIN

U-Urin (kvalitativno sa sedimentom) U-Alfa amilaza ( urin ) U-Osmolalitet -urin U-Mikroalbumin pojedinacni uzorak U-Natrijum- urin pojedinacni uzorak U-Kalijum-urin pojedinacni uzorak U-Kratinin -prvi jutarnji urin

Pročitaj više

URIN – 24H

dU-Kalijum-urin dU-Natrijum-urin dU-Proteini-urin dU-Mikroalbumin dU-Urea-urin dU-Klirens uree dU-Klirens kreatinina dU-Kalcijum-urin dU-Alfa amilaza-urin dU-Mokracna kiselina-urin dU-Kreatinin-urin dU-Kateholamini-urin dU-Vanilmandelicna kiselina dU-Cink-urin dU-Kortizol-urin dU-5-HIAA dU-Fosfor-urin dU-Metanefrin Glukoza – urin Magnezijum – urin

Pročitaj više

HORMONI

T3 T4 TSH FT3 FT4 TG Anti-Tg Anti-TPO Anti – TSH receptori Kalcitonin PTH Osteokalcin Kortizol ACTH Aldosteron HCG Free beta HCG Free ESTRIOL FSH LH Progesteron Estradiol Prolaktin Testosteron…

Pročitaj više

IMUNOLOGIJA

CIC ANCA PR3 AMA – M2 IgG ANA screening Anti-ds – DNA antitela Antifosfolipidna At Ig M i Ig G Antikardiolipinska At IgM i IgG Lupus antikoagulans Lupus ćelije Antispermatozoidna…

Pročitaj više

VIRUSOLOGIJA

S-HSV 1 IgG HSV 1 IgM CMV IgG CMV IgM Morbilli virus IgM Morbilli virusi IgG Rubella IgM Rubella IgG Mumps virus IgM Mumps virus IgG Ebstein Barr IgG Ebstein…

Pročitaj više

SPERMOGRAM

Smt-Spermogram Smt-Cink u seminalnoj plazmi Smt-Fruktoza u seminalnoj plazmi Smt-Kisela fosfataza u seminalnoj plazmi

Pročitaj više

GENETIKA I MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

Kariotip iz plodove vode ( amniocenteza ) Kariotip iz limfocita krvi pupcanika (kordocenteza ) Kariotip iz horionskih cupica Utvrdivanje ocinstva Mikrodelecija Y hromozoma Kariotip iz periferne krvi Utvrdivanje pola iz horionskih…

Pročitaj više

OSTALE ANALIZE

Inaktivacija seruma F-FECES test na okultno krvarenje Vadjenje krvi Patronaza Novi Beograd Patronaza (grad) Patronaza (van grada) Dostava rezultata

Pročitaj više