Radno vreme : Radni dan: 07.00 – 19.00 | Subota: 08.00 – 14.00 |
Praznici: 08.00-14.00

OSNOVNI METABOLIČKI PANEL

*GLUKOZA-za normalno funkcionisanje svih organa veoma je važno da se održava relativno konstantan nivo glukoze u krvi

*KALCIJUM-jedan od najvažnijih minerala u organizmu

ELEKTROLITI

*NATRIJUM-neophodan za normalno odvijanje svih procesa u organizmu

*KALIJUM-bitan za ćelijski metabolizam

*BIKARBONATI– neophodni za održavanje acido-baznog balansa (pH)

*HLORIDI– pomažu da se reguliše količina tečnosti u organizmu i održi acido-bazni balans

TESTOVI ZA BUBREGE

*UREA-otpadni product metabolizma, poremećaj u radu bubrega utiče na nivo ovog metabolita u krvi

*KREATININ-nivo ovog metabolita dobar je indikator rada bubrega