Radno vreme : Radni dan: 07.00 – 19.00 | Subota: 08.00 – 14.00 |
Praznici: 08.00-14.00

KONTROLNI PANEL ZA BUBREGE

ELEKTROLITI

  • natrijum
  • kalijum
  • hloridi
  • bikarbonati

MINERALI

  • fosfor
  • kalcijum

PROTEIN

  • albumun

OTPADNI PROIZVODI METABOLIZMA

  • urea
  • kreatinin

GLUKOZA

  • eGFR-računska procena količine krvi koju bubrezi profiltriraju u minutu