Radno vreme : Radni dan: 07.00 – 19.00 | Subota: 08.00 – 14.00 |
Praznici: 08.00-14.00

GENETIKA I MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

  • Kariotip iz plodove vode ( amniocenteza )
  • Kariotip iz limfocita krvi pupcanika (kordocenteza )
  • Kariotip iz horionskih cupica
  • Utvrdivanje ocinstva
  • Mikrodelecija Y hromozoma
  • Kariotip iz periferne krvi
  • Utvrdivanje pola iz horionskih resica,PCR

U saradnji sa GENOMA GROUP Molecular genetics laboratories

–  PrenatalSafe je neinvazivni prenatalni test ( NIPT) gde se u krvi majke ispituje fetalna DNK sa ciljem da se otkrije da li se beba razvija sa visokim rizikom prisustva abnormalnosti hromozoma.

– Genetski testovi ONCONEXT LIQUID Genoma Grupe osmišljeni su da proučavaju somatske mutacije cirkulišuće free DNA (ctDNA ) u perifernoj krvi koje već jesu ili su sa visokim rizikom da postanu kancerogene.

Više o testovima na www.genophar.rswww.laboratoriogenoma.eu