Radno vreme : Radni dan: 07.00 – 19.00 | Subota: 08.00 – 14.00 |
Praznici: 08.00-14.00

LIPIDNI PANEL

ZAŠTO JE VAŽNO  TESTIRANJE

Povišena koncentracija  lipida u krvi jedan je od najznačajnijih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. Prema populacionim istraživanjima naša zemlja pripada zemljama sa visokim rizikom za razvoj kardiovaskularnih oboljenja (Nacionalni vodič za dijagnostifikovanje i lečenje lipidsih poremećaja ).

KADA OBAVITI TESTIRANJE

Preporuka je da se prvi put testiranje obavi sa 20 godina, ukoliko ne postoji porodična anamneza koja bi zahtevala da se nivo lipida proveri i ranije . Ukoliko su nalazi u okviru referentnog opsega , proveru ponoviti za pet godina . Nakon 40 godine testiranje bi trebalo obavljati jedanput godišnje .

PRIPREMA ZA TESTIRANJE

Ne treba uzimati hranu 12 – 14 h pre vađenja krvi .

ŠTA SE ODREĐUJE U OKVIRU LIPIDNOG PANELA

UKUPNI HOLESTEROL

HDL HOLESTEROL – često nazivan i “dobar holesterol”

LDL HOLESTEROL- tzv. “loš  holesterol”

TRIGLICERIDI

NON-HDL HOLESTEROL se dobija računskim putem iz ovih određivanja , a značajan je zbog toga što se smatra da dovodi do oštećenja arterija .

IDEX ATEROSKLEROZE

FAKTOR RIZIKA