Radno vreme : Radni dan: 07.00 – 19.00 | Subota: 08.00 – 14.00 |
Praznici: 08.00 – 14.00

Holesterol

Holesterol

Jedna od posledica modernog načina života je povećanje broja obolelih od kardiovaskularnih bolesti. Ateroskleroza je vodeća bolest arterija i osnovni je uzrok bolesti srca, infarkta i moždanog udara. Postoje mnogi faktori rizika za razvoj ateroskleroze.Za razliku od faktora rizika na koje ne možemo da utičemo, povišen nivo holesterola u krvi moguće je korigovati i na taj način smanjiti ili čak otkloniti opasnost od infarkta i moždanog udara. Prvi korak u prevenciji ovih bolesti je određivanje holesterola u krvi. Ukoliko ne postoje nasledni poremećaji, opšta je preporuka da se sa kontrolom nivoa holesterola u krvi počne već nakon 25-te godine starosti.